( ! ) Warning: Declaration of Competition::add($name, $fullname, $startdate, $enddate, $description = '') should be compatible with Filetype::add($name, $fullname, $startdate, $enddate, $description = '', $access = Filetype::PER_GROUP) in /var/www2/cs/live/htdocs/personal/tvanlaarhoven/teaching/2011/rd2/lib/Competition.php on line 0
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0115394496{main}( ).../index.php:0
20.0116394872require_once( '/var/www2/cs/live/htdocs/personal/tvanlaarhoven/teaching/2011/rd2/lib/bootstrap.inc' ).../index.php:3
30.0116395512require_once( '/var/www2/cs/live/htdocs/personal/tvanlaarhoven/teaching/2011/rd2/config.php' ).../bootstrap.inc:14
40.0126428840__autoload( ).../config.php:124
Research & Development 2 voor Informatica, 2011 - Research & Development 2, 2011

Research & Development 2 voor Informatica, 2011

Oud vak

Let op: Dit is de website uit 2011, klik hier voor de website van 2012.

Docenten

Voor de algemene gang van zaken rond het vak kan de docent aangesproken worden.

Docent: Elena Marchiori,
Teaching Assistent: Twan van Laarhoven.

Vakomschrijving

Wat is RD2?

Het vak Research en Development 2 is onderdeel van het tweedejaarsprogramma van de opleiding Informatica. Het doel van dit vak is om in een team van studenten een ontwikkelopdracht uit te voeren. Om dit tot een goed einde te brengen wordt geacht de kennis die is opgedaan in de vakken uit de eerste 2 jaar op de juiste manier in te zetten. Er zal zelf moeten worden herkend of toepassing van een of meer van de verschillende technieken (geleerd in de diverse vakken), zinvol en effectief is.

Wat leer je in RD2?

De officiele doelstellingen van RD2 zijn:

De aanpak

De ontwikkelopdracht is van een dusdanig kaliber dat goed moet worden nagedacht over de manier van werken. Daarom zal in RD2 aandacht worden besteed aan (1) het software ontwikkelproces en (2) gestructureerd projectmatig werken. Dit is een belangrijk verschilpunt met het vak RD1. Een ander verschil is dat een groter beroep gedaan wordt op communicatieve vaardigheden. Naast het schrijven van een verslag, wordt nu ook een mondelinge presentatie verwacht. Tenslotte, aandacht wordt besteed, meer dan in RD1, aan de formele aspecten van de kwaliteit van het ontwerp en de professionele presentatie van het onderzoeksresultaten.

Beoordeling

Uiteraard dient ieder team een functionerend eindproduct in te leveren. Het product dat moet goed gedocumenteerd zijn wordt gepresenteerd in de vorm van twee delen van een paper.

Notulen van de vergadering moeten elke week serieus ingeleverd worden (via deze website) om een voldoende te kunnen halen. De docent gebruikt dit om, samen met de andere ingeleverde documenten, het project te beoordelen.

Eindcijfer

Het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde van de volgende cijfers:

Overige informatie

Projectteam

Het integratie aspect van dit vak zal grotendeels uit de groep komen, wegens de benodigde taakverdeling zal een persoon veelal optreden als expert in een bepaalde vaardigheid, aangeleerd in een van de propedeuse vakken. Maar hij of zij zal in contact met de andere experts en als lid van het projectteam, dat de belangrijke beslissingen neemt, toch voldoende integratie aspecten tegenkomen.

Het projectteam moet zich organiseren tot een hechte eenheid, waarin iedereen zijn plaats en taak weet. Naast een individuele verantwoordelijkheid voor zijn eigen taken heeft ieder teamlid ook een collectieve verantwoordelijkheid voor de uitvoering van taken door de andere teamleden.

Vergaderen

Vaardigheden voor vergaderen zijn ondermeer: spreken, zelfvertrouwen hebben, non-verbale taal herkennen en gebruiken, beargumenteren, discussiëren, luisteren, analyseren, tactvol reageren, de anderen respecteren, open en objectief zijn, flexibel zijn.

Ga bij jezelf na hoe je op deze vaardigheden scoort (-, neutraal, +). Probeer in vergaderingen de gebrekkige vaardigheden bij te spijkeren en overvloed in vaardigheden in toom te houden. Van de voorzitter wordt verwacht dat deze: de tijd in de gaten houdt, het onderwerp bewaakt, de discussie samenvat en besluiten formuleert.

Letterlijk notuleren zal niet of nauwelijks nodig zijn. Het verslag heeft dan de vorm van een aantal besluiten, afspraken en takenlijst: wat is besloten, wie zal het doen en met welk resultaat, wanneer zal het resultaat er zijn.

Het belang hiervan is: een basis voor rapportage, legt de afspraken vast, maakt het mogelijk uitvoering van taken te controleren.

Verantwoordelijkheden voor de vergadering: lees de notulen van de vorige vergadering(en) goed door, controleer of alle toegewezen opdrachten uitgevoerd zijn; controleer welke problemen besproken moeten worden, en breng die van te voren in (e-mail naar voorzitter); zorg dat benodigde informatie bij alle deelnemers bekend is; wees op tijd.

Verantwoordelijkheden tijdens de vergadering: breng punten duidelijk naar voren, weid niet uit; kom eerlijk en duidelijk met je mening voor de dag, zit niet te broeden; vraag om opheldering bij onduidelijkheden; luister met echte aandacht naar anderen, probeer creatief mee te denken; vermijd vormen van communicatie die de groep verdelen (cynisme, sarcasme, zijdelingse opmerkingen, steken onder water); maak aantekening van wat je belooft te doen.

Verantwoordelijkheden na de vergadering: klap niet uit de school; doe hetgeen je is toegewezen; breng anderen op de hoogte van besluiten en informatie die voor hen relevant is; schuif verantwoordelijkheden niet af; hou met andere deelnemers geen "vergadering na de vergadering"; zeg wat je over de groep denkt tegen de gehele groep.

Zorg dat er notulen gemaakt worden van de vergadering, en stuur die in via deze site. Zie de sectie inleverformaten voor meer informatie en een voorbeeld.