<Informatiekunde studeren in Nijmegen>

Roy de Vries

naam: Roy de Vries
geboortejaar: 1985
leeftijd: 22
studierichting: schakelprogramma informatiekunde voor HBO studenten
startjaar studie aan de RU: 2007
studiejaar: 1
interview: 22 october 2007

[Roy]

Wat heb je hiervoor gedaan? Ik heb hier van alles voor gedaan. Ik ben op het MBO begonnen.

MBO informatica? Nee, geen informatica maar systeem- en netwerkbeheer in Venray op Gilde Opleidingen. Het is een MBO opleiding en ik merkte al snel dat ik meer wilde.

Wat had je daarvoor gedaan? Ik ben op de middelbare school op het VBO begonnen. Na het MBO ben ik communicatiesystemen gaan studeren in Arnhem op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Tijdens de opleiding ben ik begonnen met een beetje freewheelen met web design en dat is verder gegroeid tot ontwikkeling van internet applicaties en de implementatie van complexe communicatie-gerelateerde systemen.

Dat was binnen de opleiding? Dat was allemaal binnen de opleiding, maar in de loop van het derde jaar merkte ik dat ook dit nog niet was wat ik wilde, ik wilde nog verder hogerop. Dit merkte ik vooral tijdens projecten dat ik graag met de complexe en ingewikkelde materie bezig was. Ik denk graag na, en ik zie vervolgens wel graag dingen groeien, dat zie je ook hier weer. Nieuwe dingen verkennen, wat is eigenlijk wel mogelijk met zo'n systeem en wat voor gevolgen heeft dit voor de maatschappij, dan kom je vervolgens al snel hier uit op een universiteit zoals de Radboud Universtiteit.

HBO, dat heb je vorig jaar afgerond? Nee, ik ben officieel nog niet klaar, ik ben nu af aan het studeren op de universiteit waar ik onderzoek doe naar de gesteldheid van de digitale facultaire informatievoorziening naar studenten. Dit loopt samen met mijn college's hier aan de universiteit, lekker druk dus.

Wat is je reden om het zo tegelijk te doen? De reden dat ik dit heb gedaan was hoofdzakelijk dat ik heel veel problemen had met openbaar vervoer, en een keuze moest maken. Of ik ging op kamers, of ik ging iets in deze vorm doen. Ik dacht toen al, ik wil sowieso nog een universiteit gaan doen. Toen kreeg ik de mogelijkheid om extern mijn minor te volgen (het schakelprogramma) en die kans heb ik gegrepen. Zo waren twee problemen ineens opgelost. Het enige probleem was dat het afstudeerproject en de college's parallel lopen.

Waar kom je vandaan? Ik kom uit Venray, hier ben ik geboren en getogen.

Je bent naar Nijmegen gekomen voor het HBO? Ik ben eerste naar Arnhem gegaan voor het HBO, maar nu volg ik dit dus extern in Nijmegen.

Waarom ben je naar Nijmegen gegaan? Ik had een beetje rondgekeken wat er mogelijk was als vervolgopleiding voor mijn HBO opleiding, toen kwam ik al heel snel hier uit vanwege een overeenkomst voor het volgen van een externe minor tussen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Radboud Universiteit. Ik heb ook nog gekeken wat de mogelijkheden waren op de Universiteit van Groningen en Amsterdam, maar dat voldeed niet aan mijn verwachtingen.

Ook de Universiteit van Twente? Ja, Twente heb ik ook gehad. Maar de insteek van informatiekunde daar stond mij niet zo aan. Er waren een aantal universiteiten die hoofdzakelijk wat meer formeel gebeuren erin hadden zitten, en ook heel abstract denken over zaken. Niet dat ik niet abstract wil denken, maar lettertheorie en dergelijke gaat mij toch net iets te ver.

En Nijmegen bood dat meer? Nijmegen had dat een stuk meer erin zitten, ook het onderzoek wat verricht werd sprak mij erg aan met de daarbij behorende "harde" kant zoals abstractie en wiskunde.

Het is hier wetenschappelijk natuurlijk. Ja, het is wetenschappelijk, het hoort erbij, en ik doe het ook graag. Maar ik moet daar echt mijn draai in vinden en dus tijd hebben om rustig met dit soort dingen aan de gang te gaan. Zo krijg ik ook het gevoel dat ik het nodig heb. Dat weet ik van mezelf, en ik wil ook niet die vage abstracte kant op. Wat meer naar de tastbaardere kant, meer de sociale relevantie, informatiekunde.

Waarom ben je destijds met informatica begonnen? Omdat mijn vervolgopleiding niet van start ging vanwege te weinig aanmeldingen, ik moest toen kiezen en dat is informatica geworden.

Het is een tweede keus geweest? Het is inderdaad een tweede keuze geweest, als ik er op terugkijk dan kan ik wel zeggen dat het mijn eerste keuze had moeten zijn. Gelukkig is het dit ook geworden.

Wat was dan oorspronkelijk je eerste keus? Ik ben officieel timmerman, en wou verder in de meubelindustrie.

Voordat je de keuze had gemaakt, was je ook al bezig met computers? Ja, een beetje op hobby-basis, beetje computertjes bouwen enzovoorts.

Wanneer ben je begonnen met informatica, vier jaar, vijf jaar? Dat is iets meer. Zeveneneenhalf jaar ongeveer.

Waarom heb je het niet bij HBO gelaten en ben je naar de universiteit gegaan? Ik kreeg op een gegeven moment commentaar van docenten op het HBO dat ik nog maar eens verder moest gaan kijken, dit was voor mij een eye-opener.

Wat verwacht je dan van de universiteit? Ik verwacht dat ik daar mijn eigen visie en mijn eigen ontwikkeling verder uit kan bouwen tot een wetenschappijke visie en gevoel. Ik merkte al heel snel op het HBO, eigenlijk in het tweede jaar al, dat ik veel verder nadacht over dingen dan de meeste studenten. Sommigen zeiden gewoon van "het is zo, punt uit!" Ik dacht dan meestal' maar waarom dan? Dat soort vragen waren aan de orde van de dag voor mij. Ik hield er nooit zo van om dat zo expliciet te stellen en dat merkte ik overal in, en ik kreeg op een gegeven moment te horen van mijn medestudenten dat ik de kwaliteitsgrens veel te hoog legde. Voor mij was het meer zoiets, dit is de ondergrens. Gelukkig heb ik tijdens mijn stage een onderzoek kunnen doen, geen academisch onderzoek maar naar de mogelijkheden van zoekmachine-optimalisatie voor een bedrijf.

Waar was die stage? Dat was in Venray. Bij een communicatie- en internetbureau waar ik gelukkig zelf kon bepalen hoe hoog de kwaliteit moest zijn.

Dat is waar ook waar je nu aan het afstuderen bent? Nee, ik hou me nu bezig met de digitale informatievoorziening naar studenten binnen de faculteit NWI.

Wie heeft dat bedacht? Het speelt zich af binnen het faculteitsbureau, Erik Barendsen, de directeur van het onderwijsinstituur, heeft mij aan deze plek geholpen. Er zijn een aantal dingen die ik wil doen om een beetje beeld te krijgen van hoe alles in elkaar zit, onder andere voor mijn afstuderen, maar ook omdat ik naast mijn studie graag bezig ben met activiteiten die zich om de studie heen afspelen, hoewel het op dit moment moeilijk te combineren is.

Er is een beetje te veel aan de gang? Ja, eigenlijk wel, ik doe echt alles tegelijk, afstuderen, college's, huiswerk enzovoorts.

Je bent pas net bezig hier, voldoet het een beetje aan de verwachting? Een aantal zaken zijn inderdaad zoals ik had verwacht, maar er zijn ook een aantal zaken anders. Hoofdzakelijk de studielast en de manier van werken is compleet anders. Je merkt dat ook aan de mentaliteit van de studenten, ze zijn meer gedreven dan op het HBO. Ze zitten daar niet omdat ze daar moeten zitten, tijdens een college, maar ze zitten daar omdat ze daar willen zitten. Dat is denk ik wel het grootste verschil dat er hier is, en de manier van lesgeven is natuurlijk heel anders. Op het HBO merkte je echt dat ze het boek behandelen, hier merk je dat er een toevoeging is op het boek, het boek kun je thuis ook lezen. Dat idee heb ik eigenlijk altijd al gehad: ik kom naar college om iets te leren dat niet in het boek staat. Het mag en moet wel een bepaalde samenhang hebben natuurlijk, maar naar een voorleessessie van een boek luisteren doe ik niet.

Wat wil je na de studie gaan doen? Dat is in principe nog redelijk ver weg maar ik heb er al wel een beetje over nagedacht. Ik wil nu in ieder geval dit proberen af te ronden en vervolgens het de sociale security kant op gaan. Dat is iets wat mij op dit moment heel erg trekt maar of ik in het verloop van mijn opleiding een andere richting opgestuurd wordt weet ik nog niet. Complexe security problematiek is op dit moment een hot issue. Dit is waarschijnlijk ook een van de redenen samen met mijn persoonlijke interesses de reden dat mij dit trekt.

Binnen het bedrijfsleven? Dat is nog een twijfelgeval, maar ik denk dat ik uiteindelijk wel inderdaad het bedrijfsleven in ga. Ik vind wetenschappelijk onderzoek hartstikke aantrekkelijk, maar aan de andere kant ben ik ook iemand die heel erg graag sociale contacten heeft. Het bedrijfsleven leent zich daar nu eenmaal beter voor.

En je hebt al een duidelijk beeld van wat het bedrijfsleven te bieden heeft? Daar heb ik een heel duidelijk beeld van, mede omdat ik al in veel bedrijven ben geweest vanwege mijn lange studieloopbaan.

Als stage? Een groot deel als stage, maar op op professionele basis zoals systeemontwikkeling en implementatie.

Denk je dat de informatiekunde-studie daar nuttig voor is? Als ik dat niet dacht, had ik waarschijnlijk iets anders gekozen. Als ik nu terug kijk op mijn ervaring in het bedrijfsleven, merk ik dat er bij veel bedrijven grote problemen zijn met het informatiekundige aspect in hun hele organisatie. Zowel organisatorisch als technisch, om aan te tonen wat de gebruikers willen, en of dat ook echt daadwerkelijk in de praktijk gebracht wordt. Daar zit in veel gevallen nog een heel gat tussen. Ik wil misschien iets als gebruiker, ik kan dat ook vertellen maar uiteindelijk resulteert dat in iets dat ik niet bedoelde. De nieuwsberichten hebben dit de afgelopen tijd nogmaals bevestigd met berichten dat veel ICT gerelateerde projecten mislukken. Het is een heel klassiek probleem, dat zie je steeds weer terug. Vooral omdat de automatisering ook steeds maar groeit en groeit en die informatiestromen steeds effectiever en efficiënter moeten functioneren. Ze willen het allemaal in modelletjes stoppen, maar past het niet, dan wordt het passend gemaakt. Dit is nu juist wat ik wil bijdragen aan het vakgebied, hoe deze problemen nu op te lossen zijn en de technieken uitgebreid worden zodat het wel past.

Hoe woon je? Ik woon bij mijn ouders. Ik woon in Venray, dat is prima te doen en lekker handig.

Hoe lang doe je er over? Ik doe er ongeveer drie kwartiertjes tot een uur over met de trein waar ik op station Heyendaal uitstap.

Venray is een halte op die lijn. Ja, dat is de beruchte Maaslijn.

Je wil op een gegeven moment wel op kamers gaan wonen? In Arnhem was het vervoer op een gegeven moment minder prettig om het maar netjes uit te drukken. Vooral na invoering van de nieuwe dienstregeling was dat zo inefficiënt dat je veel overstaptijd had, vaak over moest stappen, op een gegeven moment werd ik daar gewoon gek van. Dat werkte gewoon niet meer, dus het was kiezen of op kamers of het dichtbij huis zoeken. Dat laatste is het geworden en ik blijf dus gewoon thuis wonen.

Maar je hoeft er nu niet meer vaak heen? Nee, ik hoef er nu in principe niet meer heen alleen voor wat formele zaken, maar dat valt reuze mee.

Alleen om af te studeren. Hoe lang ben je daar nog mee bezig? Ik ben daar tot het einde van het schooljaar nog mee bezig, dus tot de zomervakantie.

Dat is dus vrij groot. Het is de reguliere omvang van een afstudeerproject, namelijk 30 EC. Dat het zo lang duurt komt omdat ik ook nog colleges daarnaast volg.

Heb je hobbies? Ik heb een redelijk wat hobbies maar niet voor allen nog tijd.

Vertel... Ik hou me veel bezig met grafisch ontwerp, ik beheer een aantal websites die ik ontwikkeld heb en doe ook wat promotionele activiteiten voor mijn werk enzovoorts.

Wat voor werk was dat? Ik heb in een cafetaria gewerkt, in Venray. Wij zijn één van de cafetaria's die voorop lopen in de horeca van Nederland wat betreft klantbeleving. Wij behoren dan ook tot de cafetaria top 100 van Nederland, op dit moment nemen wij een 22ste plaats in van de ruim 5000 cafetaria's die er zijn. Wij wilden dus ook een website hebben die verder ging als regulier, dus daar is ongeveer een half jaar heel hard aan gewerkt en is inmiddels online. Cafetaria Thielen

Met hoeveel mensen? Ik heb hier alleen aan gewerkt samen met mijn bazen als opdrachtgever. Hier is zowel het plan als de uitvoering en implementatie door mij verzorgd.

Dat was geen vrijwilligerswerk? Nee, dat is geen vrijwilligerswerk, ik werk graag maar mijn tijd is kostbaar en ik heb ook inkomen nodig om rond te komen. Ik werkte daar toenentijd nog in de cafetaria zelf en heb dat er toen lang gedaan.

Je hebt heel veel hobbies, dit is er één... Daarnaast ben ik redelijk fan van duiken. Ik duik nu anderhalf, twee jaar ongeveer. Ik heb mijn basisbrevet gehaald en ik ga waarschijnlijk deze zomer mijn volgende brevet halen. Ik duik hoofdzakelijk in Nederland, onder andere Zeeland en Nijmegen.

Ook in het buitenland, op vakantie? Wel een wens, maar nog niet echt uitgekomen, ook mede door de financiën. Zoals velen weten is het een hele dure hobby en de vakantie is daarbij ook nog eens erg duur. Dit staat dus op mijn verlanglijstje.

Hoeveel tijd kost de studie je, daar hebben we het al over gehad. Eigenlijk iets te veel op dit moment, zo rond de 60 tot 70 uur per week. Gelukkig werk ik naast mijn studie niet meer maar het afstuderen, plus het organisatorische aspect samen met colleges is erg druk. Alles loopt kris kras door elkaar, je hebt met heel veel mensen te maken, met docenten, studenten en betrokkenen in de organisatie. Alles wordt door elkaar gegooid en niet van, nu ben ik aan het afstuderen en nu ben ik college aan het volgen, dat heb je niet.

Wat ga je daaraan doen? Ik ga een vak verplaatsen naar volgend jaar om zo wat ruimte te creën. Zo krijg ik voldoende tijd om alles op "mijn" manier af te maken.

Je houdt dus niet van de zesjescultuur. Ik heb zoiets van, dan kan ik twee dingen doen, ik kan doorsukkelen en alles met een zes halen, maar ik er ook voor kiezen om nu een aantal dingen even los te laten en het dan gewoon goed te doen. Dat is dan ook "mijn" manier, zoals ik het wil. Want ik merk aan mezelf dat ik me er niet lekker bij voel als ik dingen voor een zes moet gaan doen en dan is het op een gegeven moment gewoon een kwestie van prioriteiten stellen.

Heb je er ook met de studieadviseur over gesproken? Ik heb het hier binnen de organisatie met de verantwoordelijken over gehad en zij waren het met mijn beslissing eens. Het is geen impulsieve beslissing maar er is goed over nagedacht en dat zegt voor deze mensen al veel.

Is er iets wat je hier al gezien heb dat je heel leuk vindt? Ja, zoals eerder gezegd het sociale aspect van security spreekt mij erg aan.

Dat had je al dat je daar in door wou voordat je hier kwam? Ik was wel geprikkeld door betrouwbaarheid van systemen en de gevolgen voor de maatschappij. Maar ik heb dat nog niet gehad voordat ik hier kwam. Bij het vak security, professor Bart Jacobs geeft dat, daar heb ik wel gemerkt dat me dat wel trekt en dus ben ik daar ook graag mee bezig.

Dat is ook een aparte Master opleiding. Ja, dat klopt. Ik heb nog wel niet definitief besloten maar het staat is een van de mogelijkheden. Ook wiskundig gebaseerde vakken spreken mij aan, alleen niet als dagelijks werk dus een vak met een component formalisatie erin zoals security lijkt mij erg leuk.

Is er hier iets waarvan je denkt, dat had van mij niet gehoeven? Ja, ik heb één vak, namelijk informatie-architectuur, voor mij had dat niet gehoeven want dit heb ik al allemaal gehad. Niet omdat het een slecht vak is.

Is er iets in de informatica wat je hebt gedaan waar je trots op bent? Op twee dingen ben ik erg trots, mijn onderzoek tijdens mijn vorige stage en een multimedia voorlichtings CD voor de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Mijn onderzoek ging over zoekmachine optimalisatie en marketing, op basis van mijn onderzoek is een product gemaakt waar het bedrijf nu mee werkt. De CD is meer een beetje sociale trots omdat het een sociaal beladen onderwerp is. Ik weet van dichtbij hoe erg het is om gehandicapt te zijn of te worden, daardoor wist ik ook wat belangrijk was. Om dit te vertalen in iets waar de kliniek iets aan heeft is een eer geweest. Met deze CD worden sponsoren binnen gehaald om nevenactiteiten te financiëren.

Heb je met andere studenten hier al contact? Omdat ik een ander traject loop zie ik mensen maar sporadisch, daarom heb ik ook wat minder contact. Maar met de mensen die ik vaker zie heb ik goed contact. Het contact zal ook wel snel goeien, ik zit hier immers net.

Een vraag die ik bij iedereen gesteld heb: wat voor computer heb je zelf? Ik werk op een notebook omdat ik veel op pad ben.

Die sleep je mee op en neer? Ja.

Wat voor machine is het? Ik heb een HP notebook uit de business line, een NX8220. Ik heb deze naast mijn gewone computer gekocht op het HBO omdat ik vaak geen computer kon vinden om op te werken. Mijn gewone computer is inmiddels de deur uit en is vervangen door een dockingstation. Ik plaats mijn notebook er op en dan heb ik alles tot mijn beschikking, scherm, toetsenbord, tablet, speakers enzovoorts.

Wat draai je? Windows, Linux, of nog wat anders? Ik maak gebruik van Windows. Uit mijn vooropleidingen ben ik redelijk bekend met Linux, maar voor de dagelijkse werkzaamheden voorziet dat niet in mijn behoefte. Ik heb veel programma's waar ik aan gewend ben geraakt die Windows-only zijn. Zoals onder andere mijn programmeeromgeving. Als ik dus zou moeten overstappen kost mij dit veel te veel tijd en die kan ik nu veel beter gebruiken.

Die website die je hebt ontwikkeld, is dat ook onder Windows gedaan? Ja, ik hou van plain-text web-programmeren met highlights. Macromedia Dreamweaver is daarvoor erg prettig, of HomeSite.

Dat was het dan, dank je wel.